Klantgerichtheid verbeteren

Klantgericht werken betreft de hele organisatie. Vaardigheden, processen en systemen zijn daarin belangrijke pijlers. Je kunt veel aandacht besteden aan de gespreksvaardigheden van medewerkers, maar als de systemen waar de medewerker mee werkt het klantcontact niet voldoende faciliteren, dan laat je steken vallen. Een kleine aanpassing kan al tot grote winst leiden. Klantcontact gebeurt vaak al jaren op dezelfde manier, maar soms vragen omstandigheden om aanpassing van de processen. MetvanMierlo brengt een frisse blik en veel kennis en ervaring. Samen komen we tot een heldere analyse en een plan van aanpak om klantgerichter te werken.

Telefoon-coaching

De gespreksvaardigheden van medewerkers met klantcontact zijn heel belangrijk voor de uitstraling van jouw organisatie. Benadert iedereen de klant op dezelfde manier? Klinkt er genoeg door van wat je als organisatie wil uitstralen? Zijn er nieuwe ontwikkelingen waar de medewerkers op in moeten spelen? Of is het team gegroeid en is het nodig om iedereen weer op hetzelfde niveau van klantcontact te krijgen? Telefoon-coaching MetVanMierlo biedt een maatwerk oplossing voor jouw organisatie.

Inrichten en scherpstellen processen

Implementeer je nieuwe klant-ondersteunende systemen (telefooncentrale, CRM, website, etc.) en heb je tijdelijk extra ondersteuning nodig om hier invulling aan te geven? Iemand om de processen in te richten of te stroomlijnen? Of iemand die de juiste specificaties opstelt om de werkprocessen het beste te faciliteren? De begeleiding van het project kan veel tijd vragen, die er soms net even niet is. MetVanMierlo ondersteunt en faciliteert vanuit ervaring.